Vcanbusiness

VCANBUSINESS

Vcan Network Huset er tænkt som et samlingssted for små iværksættere, som ønsker at have en fysisk firmaadresse uden for deres egen bopæl, og som ønsker at få glæde af at være i et hus, hvor der er liv og aktivitet fra andre virksomheder –  for at få inspiration, men også mulighed for at netværke på tværs af faggrupper.​​

NETVÆRKSHUS MED SAMARBEJDE

Huset skal fungere som en stor netværksgruppe, hvor mindre etablerede og nystartede virksomheder kan få glæde af hinandens erfaringer og ydelser. 

GRATIS PRØVETID SOM LEJER

Du tilbydes en indslusningsordning, hvor du som ny mulig lejer har mulighed for at prøve konceptet af i en prøveperiode på op til tre måneder. Det, du får til rådighed, er en plads i et område, hvor der kan være lejere af op til tre skrivebord. Disse tre pladser kan lånes gratis i en periode på op til tre måneder, og herefter skal du træffe beslutning, om du vil være en del af iværksætterhuset og leje dig ind. Ellers forlader du pladsen i området, så den kan gøres klar til en anden mulig iværksætter.​​

OVERKOMMELIG HUSLEJE OG KOMPLETTE KONTORFACILITETER

Tanken er at skabe et iværksætterhus, hvor en del mindre virksomheder får muligheden for at leje sig ind til billige penge og få en komplet firmaadresse i et hus, hvor der er liv i form af en hel del små virksomheder, men også et nyt netværk, hvor de forskellige virksomheder kan netværke på tværs af fagområder og bruge hinandens ydelser.​​

Huset vil på sigt byde på flere fælles løsninger såsom fælles spiseområde, print- og kopirum, relax-område til små møder og netværksaktivitet, fælles køkken, vareforsendelse og –modtagelse og et par mødelokaler og et fotostudie med det mest nødvendige udstyr. 

Tanken er også at afholde faste netværksmøder og få foredragsholdere ind med inspiration til alle i huset. Det er også tanken, at der på sigt vil blive arbejdet på at skabe fælles løsninger inden for fragt, regnskabsassistance, madordning og andet.​​

Vi har et samarbejde med Jammerbugt Kommunes iværksætterkonsulenter for at få nye iværksættere ind i huset. Vcan-netværkshuset stiller et kontor til rådighed for kommunen til afholdelse af møder med nye iværksættere, så de kan se huset og dets muligheder ved et opstartsmøde med kommunens iværksætterkonsulenter. På sigt vil der være en iværksætterkonsulent til stede i huset én dag om ugen med henblik på sparring om netop din forretning.