Vcanbusiness

VcanNetworkHuset er tænkt som et samlingssted for små iværksættere som ønsker at have en fysisk adr. uden for deres egenBopæl, og få glæde af at være i et hus hvor der er liv og aktivitet fra andre virksomheder, dels at få inspiration men ogsåAt have muligheden for at netværke på tværs af faggrupper..Huset skal fungere som en stor netværksgruppe hvor mindre etableret og nystartet virksomheder, kan få glæde af hinandens erfaringog ydelser.Der vil blive lavet en indslusnings ordning hvor nye mulige (lejere) vil få mulighed for at prøve konceptet af på en 3 mdrs.Gratis prøveperiode, her tænkes et område hvor der vil være op til 3 skriveborde som vil stå klar til nye mulige lejere, og disse kan lånes gratis i en periode påOp til 3 mdr. og her efter skal der træffes beslutning om man vil være en del af iværksætterhuset og leje sig ind, ellers Skal pladsen i området forlades og gøres klar til en anden mulig iværksætter.Tanken er at skabe et iværksætterhus hvor en del mindre virksomheder får muligheden for at leje sig ind til billige penge og få en komplet løsning, i et hus hvor der gerne skulle skabes liv i form at en hel del små virksomheder men også et nyt netværk, hvor de forskellige virksomheder kan netværke på tværsaf fagområder og bruge hinandens ydelser,.Huset vil på sigt byde på flere fælles løsninger så som fælles spise område, print og kopirum,relaxområde til små møder og netværks aktivitet, fælles køkken, vare forsendelse og vare modtagelse og et par mødelokaler, fotorum. Tanken er også at afholde faste netværksmøder og få foredragsholdere ind med inspiration til alle i husetDer tænkes også at der på sigt vil blive arbejdet på at skabe fælles løsninger inden for fragt,regenskabsassistance,madordningog andet.Der vil forsøges opstartet et samarbejde med Jammerbugt kommunes Iværksætter konsulenter for at få nye iværksættere ind i huset , der kan selvfølgelig ikke garanteres Kunder fra denne front af , men der er tilkendegivelser fra konsulenter fra Jammerbugt om at der ønskes sådan et hus i Jammerbugt og de derfor gerne vil være med til at gøreEn indsats for at få iværksættere ind i huset, Iværksætterhuset påtænker at stille et kontor til rådighed for kommunen til afholdelse af møder med nye iværksættere så de kan se Huset og dettes muligheder ved et evt. opstartsmøde med kommunen.